Bahçe Bakımı Hakkında
Periyodik bakım kapsamında yaptığımız çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz;
 
Budama:
Bitkilerde sağlıklı büyüme periyodunu yakalayabilmek için gerçekleştirilmesi gereken en önemli işlem budamadır. Bitkinin tomurcuklanıp, daha formlu bir yapıda gelişmesi için ilkbahar ve sonbahar dönemlerini, bitkilerini budamaya ayırmak gerekir. Her bitkinin budanması gereken dönem ve budama boyutu farklılık göstereceğinden, uzman kişiler tarafından yapılmasını önermekteyiz.
 
Gübreleme: 
Bitkilerin ve çim alanın belli dönemlerde gübrelenerek yani ihtiyacı olan besin elementlerinin organik yada kimyasal yolla verilmesi suretiyle canlılığını kazanması işlemidir. Birçok bitki için aynı gübre seçimi yapılabilmesinin yanı sıra, ibreli bitkiler, gül, orman gülü, şimşirler gibi bazı bitkiler için farklı özel gübreler bulunmaktadır. Çim alanın gübrelenmesi başlı başına bir konu olmakla birlikte, daha özel bir bakım yapılması gerekmektedir. Özellikle ilkbahar döneminde 15 de bir düzenli gübreleme yapılmaması halinde, çim alanınızda uç sararmaları baş gösterir. Bu nedenle, gerek bitkilerin bakımında gerekse çim alanın bakımında gübreleme önemli bir periyodik bakım aşamasıdır.
 
 
İlaçlama: 
Zararlılara karşı bitkileri korumak için belli periyotlarda düzenli yapılan işlemdir. Bitki çeşidine göre ilacın içeriği de değişmektedir.Örneğin taflanlarda görülen bitlenme ve külleme hastalığında fungusit ve insektisitle birlikte, meyve ağaçlarında sadece insektisit ile mücadele edilmesi uygundur. Bitkilerde farklı mücadele şekilleri olduğu gibi çim alanlarda mücadele çeşitleri farklılık göstermektedir. Yabani otla mücadele için herbisit, mantarla mücadele için fungusit karışımlar kullanılmaktadır.
 
Havalandırma:
Bitki diplerinin belli periyotlarda çapa vb. aletlerle havalandırılması, bitkinin canlılığı ve sağlığı açısından önemlidir. Havalandırma yapıldıktan sonra gübreleme işleminin yapılması idealdir.Çim alanlar için de havalandırma önemlidir. Tırmıkla yapılan havalandırma işlemi genellikle ilkbahar ve sonbaharda yoğun olarak yapılır. Bunun dışındaki zamanlarda yapılan tırmıkla işlemleri, çim biçiminden kalan artıkları yok etmek amacıyla yapılmaktadır ki bu işlemin yapılmaması çimde sararmalara neden olur.
 
Çim Biçme:
Çim alanın ilkbaharda 15 günde 1, yaz döneminde haftada 1 biçilmesi ile sonbahara döneminde kısa biçim yapılarak çimi kış sezonuna hazırlamak gibi periyotlardan oluşur. Çim boyunun 1/3 ü kadar kesilmelidir. Çok uzayan çimin birden kısaltılması çimde şok etkisi yaratır bu nedenle ne zaman ne sıklıkta ve ne şekilde biçim yapılması gerektiği önemlidir.
 
 
AYLARA GÖRE UYGULANACAK  BAKIM YÖNTEMLERİ 
 
-Marmara bölgesine göre;
 
Ocak ayı;
Kırılan dalların temizlenmesi, yaralı dokularını macunlanması, don tehlikesine karşı hassas türlerin sarılarak muhafaza edilmesi, drenaj sorunlarının giderilmesi, göllenmelerin drene edilmesi vb
Bitkilerin üzerindeki karlarının temizlenmesi don etkisi ve kar kırılmalarının önlenmesi için gereklidir.
 
Şubat ayı; 
Şubat ayı bitki budamaları için en uygun zamandır.
Hava şartları göz önünde bulundurularak (yağışsız havalarda) yapraklı ağaçların, çalıların (meyve ağaçları, süs bitkileri vs) budama işlemi yapılabilir.
Ayın sonlarına doğru bakırlı ilaçlarla bitkilerin gövde ve yaprakları ile gövdenin toprağa bağlandığı toprak çevresi ilaçlanmalıdır.
 
Mart ayı; 
Kıştan çıkan bitkilerin budama ve form verme işleri mart ayı boyunca sürdürülebilir.
Bakırlı ilaçlarla yapılan koruma ilaçlaması da aynı şekilde bu ay içinde yapılmalıdır.
Azot ağırlıklı ilkbahar gübrelemesi yapılarak bitkilerin her türlü hastalıklara karşı mukavemeti sağlanır.
 
Nisan ayı;
İlkbahar gübrelemesi bu ay içinde sürdürülmelidir.
Koruyucu mantar ve böcek ilaçlaması 15 günde bir tekrar edilmelidir.
Nisan ayı içersinde tava gelmiş toprak işlenmelidir.
Mevsimlik çiçekler , bazı soğanlı bitkiler ve çok yıllık yer örtücüler dikilebilir.
Mevsimlik çiçek tohumları bu ayda ekilebilir.
meyve ağaçlarında göz aşısı için en uygun aydır.
 
Mayıs ayı; 
Makro iz elementleriyle bitki beslenmeleri desteklenmelidir.
Böcek ve mantar zararlılarına karşı mücadele bu aydan itibaren eylül sonuna kadar 10 günlük periyotlar halinde tekrar edilmelidir.
Bahçede herhangi bir zararlının görülmediği durumlarda da koruyucu ilaçlar atarak bitkiler ve çim alanlar çevreden gelebilecek zararlılara karşı korumuş olur.
 
Haziran ayı;  
Çiçeklenme süresini tamamlamış ağaç ve çalıların kuru dallarında budamalar yapılabilir.
Gül bakımlarında maksimum bakım uygulandığı aydır.
Yaz gübrelemesi için uygun zamandır.
Bitkilerde düzenli sulamaya dikkat edilmesi gerekir.
Yine zararlılarla koruma ve mücadele işlemlerine devam edilmelidir.
İlaçlama için havanın yağışsız olduğu günler tercih edilmeli ve gün içerisinde sıcaklığın en düşük olduğu akşam saatleri seçilmelidir.
 
Temmuz ayı; 
Bitkilerde düzenli sulamaya dikkat edilmesi gerekir.
Zararlılarla mücadeleye devam edilmelidir.
Bitkilerde düzenli sulamaya dikkat edilmesi gerekir.
 
Ağustos ayı; 
Temmuz ayında yapılması gereken işlemler yarım kalmış yada yapılmamış ise; bu ayda tamamlanabilir.
Zararlılara karşı mücadele ve koruma işlemlerine devam edilmelidir.
Bitkilerde düzenli sulamaya dikkat edilmesi gerekir.
 
 
Eylül ayı; 
Sonbahar gübrelemesi son haftadan itibaren verilmeye başlanır.
Zararlılar için zirai mücadele yapılmalıdır. 
 
Ekim ayı; 
Bitki çeşidine göre kış gübrelemesi yapılır
Budama yapılabilir.
Bahar ayında bahçelere dikilen mevsimlik çiçekler, bozulmaya başlayacağından onların toplanıp temizlenmesi yerlerinin hazırlanması gerekir.
Kış mevsimi boyunca çiçek açan mevsimlik çiçekler ( hercai menekşeler,çuhalar, kış nergisleri, vs.) ve soğanlı bitkiler ekilebilir.
 
 
Kasım ayı;
Kasım ayının ikinci yarısından itibaren, bahçe içerisinde yeri değiştirilmek istenen bitkiler,söküm tekniğine uygun bir şekilde sökülerek istenilen yere dikilebilir.
Meyve ağaçları ve diğer bitkiler yanmış, elenmiş ve fumige edilmiş organik gübre veya inorganik gübre takviyesi ile kış aylarının etkilerinden korunabilir.
 
Aralık ayı;
Aralık ayı boyunca bahçede yapılacak işler yok denecek kadar azdır.
Mevsim itibariyle kar yağışı olan bölgelerde bitkilerin üzerlerindeki karlar sürekli temizlenmeli soğuğa duyarlı bitkiler sarılmalıdır.
Bahçe ekipmanlarının bakımı, temizlenmesi yeni sezona hazırlanması için 
uygun aydır.