Peyzaj Hakkında
Peyzaj;
 
İnsanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri doğal ve insani unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan anlamına gelir.
 
Peyzaj önemlidir ama manzara gibi değil çünkü tarih ile günümüz, kültür ile doğa arasında bağlantı kurar. Peyzaj belirli bir yerden bakıldığında görüş açısına giren tüm topoğrafik, doğal ve kültürel verileri içerir.Bir alanın tüm görünür özelliklerini içerir.
 
Peyzaj hayatımız için ortam sağlar. Peyzaj ihtiyaçlarımızı yanı sıra doğa gereksinimlerimizi sağlar. Örnek vermek gerekirse yaban hayatı, vahşi yaşam...vb. faaliyetlerimiz fonksiyonu ve görünümü şekillendirebilir ve etkileyebilir.Bu aktiviteler şunlardır:
 
Yapı ile arazi arasında ki uyumun doğru bir çizgide uyumudur peyzaj.Olabildiğince özgür,olabildiğince doğal. Var olan bir doğa kesitinin iz düşümüdür peyzaj. Yaşantımıza doğal bir katkıdır aynı zaman da.
 
Peyzaj planlama;
 
Doğal ve kültürel süreçlerin ve kaynakların tanımladığı yaşam ortamlarının, koruma-kullanım dengesinin sağlanması ile kentsel, kırsal ve endüstriyel, turistik ve benzeri kullanımlarda var olan ve olası çevre sorunlarının giderilmesi ve önlenmesi temelinde, kamu ve toplum yararını gözeterek açık ve yeşil alanların oluşturulmasında, koruma, onarım, yenileme, restorasyon ve yönetimi ile plan ve projelerin uygulanmasını içeren planlamadır.
 
Peyzaj planlamanın analizleri sonucu ilgilerin katılımı ile peyzaj gelişim stratejileri oluşturulur. Bu stratejiler peyzaj planlarına aktarılır.Aynı zamanda çevre düzeni planlarına aktarılması sağlanır.
 
Alan kullanım planlaması ve cihazları
 
Peyzaj ve çevre planlama gelişimi
 
Peyzaj planlaması için veri kaynakları
 
Planlama teorisi ve teknikleri
 
Peyzaj değerlendirmesi
 
Görsel kaynak analizi
 
Coğrafi bilgi sistemleri(CBS) ve fotoğraf yorumlama
 
Peyzaj potansiyeli
 
Ekolojik risk analizi
 
Peyzaj Plan Aşamaları;
 
1)Peyzaj Envanteri
 
2)Peyzaj Analizi /(Doğal-Kültürel ve Görsel Peyzaj Analizi)
 
3)Ekolojik Sınıflama-Peyzaj Sınıfları/Doğal vejetasyon potansiyeli ile iklim, toprak koşulları, morfolojik ve jeolojik yapı, su ilişkileri gibi nitelik ya da etmenler (Mikro-klimatik alanlar, bakılar, morfolojik yapı)
 
4)Peyzaj Diagnozu/doğal peyzaj elemanları ile alan kullanımları arasındaki ilişkiler
 
5)Planlama/peyzaj analizi, ekolojik sınıflama ve peyzaj diagnozu aşamalarında saptanan esasların plana aktarılması
 
6)Koordinasyon
 
7)Uygulama