Peyzaj Hakkında 

Peyzaj;

 

İnsanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri doğal ve insani unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan anlamına gelir.

 

Peyzaj önemlidir ama manzara gibi değil çünkü tarih ile günümüz, kültür ile doğa arasında bağlantı kurar. Peyzaj belirli bir yerden bakıldığında görüş açısına giren tüm topoğrafik, doğal ve kültürel verileri içerir.Bir alanın tüm görünür özelliklerini içerir.

 

Peyzaj hayatımız için ortam sağlar. Peyzaj ihtiyaçlarımızı yanı sıra doğa gereksinimlerimizi sağlar. Örnek vermek gerekirse yaban hayatı, vahşi yaşam...vb. faaliyetlerimiz fonksiyonu ve görünümü şekillendirebilir ve etkileyebilir.Bu aktiviteler şunlardır:

 

Yapı ile arazi arasında ki uyumun doğru bir çizgide uyumudur peyzaj.Olabildiğince özgür,olabildiğince doğal. Var olan bir doğa kesitinin iz düşümüdür peyzaj. Yaşantımıza doğal bir katkıdır aynı zaman da.

 

Peyzaj planlama;

 

Doğal ve kültürel süreçlerin ve kaynakların tanımladığı yaşam ortamlarının, koruma-kullanım dengesinin sağlanması ile kentsel, kırsal ve endüstriyel, turistik ve benzeri kullanımlarda var olan ve olası çevre sorunlarının giderilmesi ve önlenmesi temelinde, kamu ve toplum yararını gözeterek açık ve yeşil alanların oluşturulmasında, koruma, onarım, yenileme, restorasyon ve yönetimi ile plan ve projelerin uygulanmasını içeren planlamadır.

 

Peyzaj planlamanın analizleri sonucu ilgilerin katılımı ile peyzaj gelişim stratejileri oluşturulur. Bu stratejiler peyzaj planlarına aktarılır.Aynı zamanda çevre düzeni planlarına aktarılması sağlanır.

 

Alan kullanım planlaması ve cihazları

 

Peyzaj ve çevre planlama gelişimi

 

Peyzaj planlaması için veri kaynakları

 

Planlama teorisi ve teknikleri

 

Peyzaj değerlendirmesi

 

Görsel kaynak analizi

 

Coğrafi bilgi sistemleri(CBS) ve fotoğraf yorumlama

 

Peyzaj potansiyeli

 

Ekolojik risk analizi

 

Peyzaj Plan Aşamaları;

 

1)Peyzaj Envanteri

 

2)Peyzaj Analizi /(Doğal-Kültürel ve Görsel Peyzaj Analizi)

 

3)Ekolojik Sınıflama-Peyzaj Sınıfları/Doğal vejetasyon potansiyeli ile iklim, toprak koşulları, morfolojik ve jeolojik yapı, su ilişkileri gibi nitelik ya da etmenler (Mikro-klimatik alanlar, bakılar, morfolojik yapı)

 

4)Peyzaj Diagnozu/doğal peyzaj elemanları ile alan kullanımları arasındaki ilişkiler

 

5)Planlama/peyzaj analizi, ekolojik sınıflama ve peyzaj diagnozu aşamalarında saptanan esasların plana aktarılması

 

6)Koordinasyon

 

7)Uygulama